På Ragnar Dahlbergs Kafé i Linköping 2003

Diverse bilder med Thore